Wie zijn wij?

De Odaschool is een school voor basisonderwijs in het centrum van Sint Oedenrode waar dagelijks plm. 280 kinderen naar toe komen om te leren, te spelen en te ontmoeten. Het team wordt gevormd door meer dan 20 betrokken mensen die dagelijks indirect of direct voor de kinderen en hun ouders/ verzorgers klaar staan.

 

In 2016 hebben we het 100 jarig bestaan gevierd, samen met 600 belangstellenden/ kinderen/ ouders en (oud)leraren en (oud) leerlingen van onze school.

 

We zijn trots op onze school en volop in ontwikkeling. Momenteel zijn we bezig met het inrichten van een integraal Kindcentrum waarin opvang en onderwijs voor 0-12 jarigen samen zullen gaan vanuit één pedagogische visie.

 

Het riante gebouw heeft veel faciliteiten zoals een gymzaal, een speelzaal en een grote aula en is gelegen in een prachtige parkachtige omgeving aan de Dommel.

Kortom een mooie basis van waaruit kinderen kunnen opgroeien tot onze nieuwe wereldburgers.