De Verbinding

De Verbinding

Actuele informatie over onze activiteiten staan in de nieuwsbrief die maandelijks gepubliceerd wordt.

Markt de Verbinding juni 2018

nieuwsbrief juli 2018

nieuwsbrief februari 2019

nieuwsbrief april 2019

 

De Odaschool ontwikkelt zich tot een brede school of integraal kindcentrum. Samen met kinderopvangorganisatie De Verbinding ontwikkelen we een eenduidige visie op een doorgaande ontwikkeling en organiseren we gezamenlijke activiteiten waarin dit zichtbaar is. Om een optimale ontwikkeling te waarborgen is er sprake van een warme overdracht van de kinderen in de opvang naar de basisschool.

De Verbinding is een organisatie die kleinschalige opvang biedt aan kinderen van 0-12 jaar. De Verbinding is actief in Sint-Oedenrode op veertien locaties. De naam is gekozen om uit te drukken dat we ons verbonden voelen met u als ouders en met de vraag van uw kind. De naam verwijst ook naar de visie op zorg en dienstverlening die voor al onze locaties gelijk is. Daarnaast staan wij ook voor openheid, duidelijkheid en structuur die geboden wordt aan het kind en zijn ouders. Dat gebeurt steeds in een sfeervolle omgeving die uitnodigend en vertrouwd is.

Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige begeleiding en verzorging, die geboden wordt door goed opgeleide pedagogisch medewerksters. We stellen ons actief op in het vormen van integrale kindcentra. Samenwerking met de scholen in Sint Oedenrode en doorgaande leerlijnen vinden we erg belangrijk.

Binnen de muren  van de Odaschool bevindt zich een kinderdagverblijf, een peutergroep en een BSO-groep. 

 

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf heeft 12 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We zijn momenteel geopend op maandag, dinsdag en donderdag. We werken met vaste pedagogisch medewerksters op de groep. Er is samenwerking met de basisschool en de programma’s worden indien mogelijk op elkaar afgestemd.

 

Peuteropvang

Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kindjes op dinsdag- en vrijdagochtend van 8.45 tot 11.45 uur welkom bij de peutergroep. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kindjes en 2 vaste pedagogisch medewerksters. Het programma van de peuteropvang bereidt kindjes goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk en Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties is er geen peuteropvang.

 

BSO

Kinderen die de Odaschool bezoeken, kunnen voor en na de schooltijden terecht in het BSO lokaal of op onze locatie bij Rhode. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groepen. Met ingang van schooljaar 2017/2018 zijn we – bij voldoende vraag – geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 8.30 uur en van 14.15 tot 17.45 resp. 18.30 uur..

De kinderen van groep 1, 2 en 3 worden opgevangen in het lokaal binnen de Odaschool. Deze groep bestaat uit maximaal 20 kinderen.

Kinderen van groep 4 tot en met 8 worden opvangen op onze locatie bij voetbalvereniging Rhode. Hier mogen we maximaal 35 kinderen opvangen.

 

Zwemles tijdens de BSO!

Kinderen vanaf 5 jaar van de Odaschool krijgen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur de kans om tijdens de BSO deel te nemen aan de zwemles bij Zwembad de Neul. De kinderen worden hierbij begeleid door een pedagogisch medewerkster vanuit de Verbinding. Deze begeleidt de kinderen naar het zwembad, blijft daar om te helpen met bijvoorbeeld omkleden en brengt de kinderen weer terug naar de BSO. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de kosten voor de BSO gedurende deze uren wel doorlopen. U kunt uw kind aan het einde van de dag op de normale tijd ophalen bij de BSO. Indien u uw kind wilt laten deelnemen aan deze zwemles, ontvangt u bovendien 10% korting op het normale tarief voor de zwemles.

Als u interesse heeft om uw kind te laten deelnemen aan de zwemles tijdens BSO-tijd, kunt u dat doorgeven aan de pedagogisch medewerksters van de BSO.

Nadere informatie over de opvangmogelijkheden binnen de Odaschool vindt u op de website: www.deverbinding-sintoedenrode.nl.