Ouder kind gesprekken

14 november 2018

Het eerste oudergesprek is een gesprek tussen leerkracht(en), kind en de ouders zijn hierbij aanwezig. Dit eerste gesprek staat vooral in het teken van het welbevinden van het kind en de doelen die we willen bereiken.